Terminal

AS Alexela Sillamäe on AS-i Alexela Logistics 
tütarettevõte, mis hoiustab tumedaid naftasaadusi ja 
põlevkiviõli. Sillamäe terminal korraldab naftasaaduste 
transiiti ning Eestis toodetud põlevkiviõli eksporti. 
Terminal võtab vastu meritsi, raudteevagunite või 
tsisternautodega saabuva kauba, ladustab selle tolli- või 
aktsiisilao mahutites ning väljastab kauba tankeritele või 
muudele kliendi vajadusest lähtuvatele transpordivahenditele.

Terminalil on ühendus Eesti Raudteega Vaivara jaama kaudu, samuti saab kasutada Sillamäe Sadamale kuuluva raudteejaama teid.

Raudtee laadimisestakaadid võimaldavad üheaegselt maha laadida 2×44, 2×18 ja 2×20 vagunit. Kasutame nii alt- kui ülaltlaadimist. Kütuste soojendamiseks kasutame kinnist termaalõlil töötavat tsirkulatsioonisüsteemi. Raudteevaguni mahalaadimise maksimaalne aeg on talvel kuni 24 tundi.