Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu keskkonnahoiule ja 
tööohutusele. Alexela Sillamäe terminali projekteerimisel
ja ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste ning 
Euroopa Liidu rangete ohutus- ja keskkonnakaitsenormidega.

Sellest infolehest leiate avalikkusele mõeldud teavet AS Alexela Sillamäe tegevustest, sellest tulenevatest ohtudest, ohutusabinõudest ning võimalike õnnetuste ärahoidmisest.

Vaata lähemalt (PDF-fail).