Keskkond ja ohutus

Pöörame suurt tähelepanu keskkonnahoiule ja
tööohutusele. Alexela Sillamäe terminali projekteerimisel
ja ehitamisel oleme arvestanud Eesti Vabariigi seaduste ning
Euroopa Liidu rangete ohutus- ja keskkonnakaitsenormidega.

Alexela Sillamäe täidab kõiki kehtivaid ohutuse, keskkonna- ja töötervishoiualaseid õigus- ja administratiivakte ning standardite ISO 9001:2008 ja 14001:2004 nõudeid.

2009. aastast on terminal sertifitseeritud vastavalt ISO 14001 kvaliteedistandardile, mis kinnitab, et terminali keskkonnakaitsetase on kõrge.

Kõiki mahuteid saab heledate naftasaaduste käitlemiseks varustada sisemiste ujuvkatustega, mis vähendavad naftasaaduste aurustumist tavalise mahutiga võrreldes 95%. Mahutid paiknevad veekindla põhjaga raudbetoonist valliga piiratud alas. Terminali territooriumile koguneva sadevee puhastame õlipüüduris.

Võimaliku merereostuse korral oleme valmis saastunud ala piirama poomidega. Suudame reostuse likvideerida kiirelt ja efektiivselt. Oleme liitunud ülemaailmse naftareostuse tõrjet pakkuva organisatsiooniga Oil Spill Response Limited (OSRL, www.oilspillresponse.com). Terminal on varustatud autonoomse tulekustutussüsteemiga.